4 chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2023

Nhan.AMZ

Updated on:

Từ tháng 7/ 2023 có nhiều chính sách bất động sản mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó sẽ chú trọng tập trung vào việc thúc đẩy phát triển bất động sản bền vững và cải thiện trải nghiệm dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu sống hiện đại và bảo vệ môi trường. Trong những chính sách đó, nổi bật nhất là những quy định sau đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất

Từ ngày 01/7/2023, Quyết định 26/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh là từ 1,0 đến 1,8, các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bao gồm:

– Thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng trong các trường hợp sau:

 • Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp giao đất ở mới, giao đất ở tái định cư).
 • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.
 • Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản.
 • Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá.
 • Xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai năm 2013.
 • Xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai năm 2013.
 • Xác định số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định.
Bà Rịa - Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
Bà Rịa – Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).

– Xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn khi được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất.

– Xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà không thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng không làm thủ tục để gia hạn hoặc hết thời gian được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 nhưng vẫn không đưa đất vào sử dụng và Nhà nước chưa có quyết định thu hồi đất.

– Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào gái trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 101 Nghị định 151/2017/NĐ-CP; xác định tiền thuê đất khi sử dụng một phần diện tích đất hoặc tài sản gắn liền với đất vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 7a Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất (thuê đất trả tiền hàng năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng quy định bố trí tái định cư lô đất có vị trí hai mặt tiền

Quyết định 25/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sẽ có hiệu lực từ ngày 07/7/2023.

Theo đó, bổ sung quy định bố trí tái định cư lô đất có vị trí hai mặt tiền. Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa thu hồi đất ở và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, chưa bàn giao mặt bằng, được bố trí tái định cư đúng theo Kế hoạch (phương án) tái định cư của dự án đã được phê duyệt và có nguyện vọng nhận lô đất ở vị trí hai mặt tiền.

Các căn hộ thuộc diện giải tỏa đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

– Có vị trí thu hồi tại ngã ba, ngã tư đường phố hoặc ngã ba, ngã tư giao nhau giữa đường phố với đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên đối với các quận; ngã ba; ngã tư đường chính (đường có tên, đường liên xã có độ rộng từ 5,0m trở lên) haoc85 ngả ba, ngã tư giao nhau giữa đường chính với đường kiệt có độ rộng từ 3,5m trở lên đối với huyện Hòa Vang. Các trường hợp thuộc tiêu chuẩn này phải có diện tích đất ở thu hồi bằng diện tích tối thiểu được tách thửa trở lên.

Đà Nẵng quy định bố trí tái định cư lô đất có vị trí hai mặt tiền thuộc chính sách bất động sản có hiệu lực từ tháng 7/2023
Đà Nẵng quy định bố trí tái định cư lô đất có vị trí hai mặt tiền thuộc chính sách bất động sản có hiệu lực từ tháng 7/2023

– Thuộc diện người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng chế độ chính sách theo quy định tính đến thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất và có diện tích thu hồi đất ở từ 01 (một) lần hạn mức giao đất trở lên phải di chuyển chỗ ở, cũ thể:

 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.
 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
 • Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Anh hùng Lao động trong kháng chiến.
 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, có tỷ lệ tổn thương do thương tật, bệnh tật, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên.
 • Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang đang hưởng trở cấp tuất hàng tháng.
 • Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật, bệnh tật từ 41 – 60% được công nhận trước ngày 01/01/1995.
 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị vô sinh, sinh con dị dạng, dị tật; người có công giúp đỡ cách  mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng; hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”.

Thanh Hóa quy định các trường hợp không được tham gia đấu giá đất

Quyết định 22/2023/QĐ-UBND ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023. Theo đó, quy định người không được tham gia đấu giá bao gồm:

– Là những người được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, gồm:

 • Người không có năng lực hành sự, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong việc nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
 • Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.
 • Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của những người này.
Thanh Hóa quy định các trường hợp không được tham gia đấu giá đất có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
Thanh Hóa quy định các trường hợp không được tham gia đấu giá đất có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

– Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người không thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định.

– Các trường hợp không đủ điều kiện được đăng ký tham giá đấu giá quy định tại Điều 4 của Quyết định 22/2023/QĐ-UBND.

Hà Nam sửa đổi quy định bồi thường về đất khi thu hồi đất ở

Từ ngày 03/7/2023, Quyết định 29/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam bắt đầu có hiệu lực.

Tuy nhiên, đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được phê duyệt trước ngày 03/7/2023 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không được áp dụng theo quy định tại Quyết định 29/2023/QĐ-UBND.

Hà Nam sửa đổi quy định bồi thường về đất khi thu hồi đất ở có hiệu lực từ ngày 03/7/2023
Hà Nam sửa đổi quy định bồi thường về đất khi thu hồi đất ở có hiệu lực từ ngày 03/7/2023

Qua những thông tin trên chúng ta có thể thấy một điều là thị trường bất động sản đang chú trọng xây dựng nhà ở chất lượng, tiến tới xây dựng các đô thị thông minh đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại của con người. Và những chính sách bắt đầu có hiệu lực thi hành sẽ giúp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.

Với những thông tin chia sẻ chính sách bất động sản mới nhất tháng 7/2023, HBH hy vọng sẽ hữu ích với bạn. Đừng quên bật thông báo theo dõi website: https://hbh.vn để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất trong lĩnh vực bất động sản nhé.

Xem thêm:

Đánh giá

Viết một bình luận