Giá đất cụ thể là gì? Khi nào áp dụng giá đất cụ thể?

Nhan.AMZ

Updated on:

Giá đất cụ thể là thuật ngữ còn xa lạ đối với nhiều người. Vậy giá đất cụ thể là gì? Ai quyết định giá đất cụ thể và những trường hợp nào cần áp dụng giá đất cụ thể? Ngay dưới đây, HBH sẽ giúp bạn có câu trả lời chi tiết nhất về các vấn đề trên, cùng theo dõi nhé.

Những quy định mới nhất về việc xác định giá đất cụ thể theo từng trường hợp
Những quy định mới nhất về việc xác định giá đất cụ thể theo từng trường hợp

Xem thêm:

Giá đất cụ thể là gì?

Giá đất cụ thể là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, áp dụng đối với một hoặc một số thửa đất trong những trường hợp nhất định và không được ban hành trước như bảng giá đất.

Cụ thể như, khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc thu hồi để thực hiện dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng thì khi đó UBND cấp tỉnh sẽ quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường cho người sử dụng diện tích đất bị thu hồi. Nói cách khác, giá đất cụ thể không được quyết định trước nên người sử dụng đất khi bị thu hồi mới biết đơn giá bồi thường.

Trong khi đó, giá đất trong bảng giá đất được UBND cấp tỉnh ban hành và áp dụng theo giai đoạn 05 năm. Do đó, người dân sẽ biết trước được giá đất trong bảng giá đất nếu biết chính xác địa chỉ, vị trí thửa đất và mục đích sử dụng đất,

Giá đất cụ thể do ai quy định?

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Đất đai 2013, giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định, với các nội dung như sau:

Theo đó, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Tùy từng trường hợp mà Sở Tài chính hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan ban ngành để xác định giá đất cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể (lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu).

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai, áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cùng cấp quyết định. Hội đồng thẩm định giá gồm Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là địa diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Giá đất cụ thể do ai quy định?
Giá đất cụ thể do ai quy định?

Những trường hợp áp dụng giá đất cụ thể

Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai 2013 quy định giá đất cụ thể được dùng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

(1) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

(2) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất.

(3) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

(4) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

(5) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

5 trường hợp áp dụng quy định giá đất cụ thể theo quy định pháp luật
5 trường hợp áp dụng quy định giá đất cụ thể theo quy định pháp luật

Trên đây là những thông tin liên quan đến vấn đề giá đất cụ thể là gì cũng như những trường hợp được áp dụng giá đất cụ thể hiện nay, HBH hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Nếu còn vướng mắc về đất đai, nhà ở các loại hợp đồng đất đai có thể liên hệ hotline: 083 797 6989 để được hỗ trợ nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận