Thủ tục cấp sổ đỏ online được thực hiện như thế nào?

Nhan.AMZ

Theo thông tin từ ngày 20/05/2023, người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức online hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện. Người dân không cần phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước. Vậy thủ tục cấp sổ đỏ online được thực hiện như thế nào? Nếu bạn cũng đang quan tâm đến vấn đề trên, hãy cùng HBH tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm:

Người dân sắp được cấp sổ đỏ online
Người dân sắp được cấp sổ đỏ online

Các quy định mới về việc cấp sổ đỏ chính thức được áp dụng từ ngày 20/05/2023

Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi loạt nghị định hướng dẫn Luật đất đai với nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó có 4 quy định mới về sổ đỏ chính thức được áp dụng từ 20/05/2023, cụ thể:

Resort, Villa, Condotel,… được cấp Sổ đỏ

Tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 10/2023 bổ sung khoản 5 Điều 32 Nghị định 43/2014 về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Theo đó, công trình xây dựng được sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 32 Nghị định 43/2014 và các trên Giấy chứng nhận phải ghi đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất.

Sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ

Theo đó, khoản 1 Điều 5, Nghị định 10/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 37, Nghị định 43/2014 có liên quan đến thẩm quyền cấp sổ đỏ trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 của Luật đất đai. Cụ thể:

Đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì việc cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp do các cơ quan thực hiện:

  • Văn phòng đăng ký đất đai: Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Chinh nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai: Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi và Giấy chứng nhận đã cấp.

Quy định rõ hơn về thủ tục cấp sổ đỏ online

Đây là một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 10/2023. Theo điểm b khoản 7 Điều 1 Nghị định này, trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử, thực hiện như sau:

  • Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháo luật về đất đai.
  • Trường hợp cần kiểm tra, xác mình làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ đúng thời hạn gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua cổng dịch vụ công hoặc tin nhắn sms cho người yêu cầu.
  • Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua các chức năng thanh toán của cổng dịch vụ công…
Nghị định 10/2023/NĐ-CP cho phép người dân được nộp hồ sơ xin thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ online
Nghị định 10/2023/NĐ-CP cho phép người dân được nộp hồ sơ xin thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ online

Quy định mới về các loại giấy tờ khi cấp sổ đỏ cho công trình xây dựng

Theo đó, bổ sung các loại giấy tờ để cấp sổ đỏ với công trình xây dựng trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở.

Cụ thể, điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 10/2023, đối với dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở,, sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ:

  • Giấy chứng nhận; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án.
  • Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);
  • Bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký;
  • Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng.
  • Danh sách các tài sản.

Thủ tục cấp sổ đỏ online 2023 được thực hiện như thế nào?

Theo đó, khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 48/2020/NĐ-CP) về thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử (cấp sổ đỏ online). Trên cơ sở căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Thủ tục xin cấp sổ đỏ online

Bước 1: Người dân thực hiện đăng ký xin cấp sổ đỏ online tại cổng dịch vụ công

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn sms cho người yêu cầu trong đó nêu rõ lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩ vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của cổng dịch vụ công.

Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính, nộp bản chính sổ đỏ đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Bước 3: Trả kết quả tại nhà

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ online người không phải đi lại, chờ đợi tốn thời gian
Thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ online người không phải đi lại, chờ đợi tốn thời gian

Phí, lệ phí cấp sổ đỏ online

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ nộp phí trực tiếp hoặc trực tuyến qua chức năng thanh toán của cổng dịch vụ công. Sau khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì phải nộp bản chính các giấy tờ theo quy định.

Trên đây là những thông tin mới nhất về quy định cũng như thủ tục cấp sổ đỏ online được HBH chia sẻ, hy vọng sẽ giải đáp được thắc mắc đang được nhiều người quan tâm về thủ tục cấp sổ đỏ online được thực hiện như thế nào. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề trên, quý khách có thể liên hệ hotline: 083 797 6989 hoặc để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận