Liên hệ

[section label=”Hero” bg=”https://hbh.vn/wp-content/uploads/2019/09/bg-lienhe.jpg” bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”48% 50%” dark=”true” padding=”140px”]

[row]

[col span__sm=”12″ padding=”20px 0px 0px 0px” align=”center”]

Liên hệ

Bạn đang thắc mắc vấn đề gì về sàn giao dịch bất động sản HB REAL…

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Content” bg_color=”rgb(244, 244, 244)”]

[row]

[col span__sm=”12″ margin=”-100px 0px 0px 0px”]

[row_inner col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” padding=”40px 40px 40px 40px”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”https://hbh.vn/phone-icon-uxbuilder-flatsome-flatelements” pos=”center”]

Gọi điện cho chúng tôi

Dễ dàng gọi điện cho chúng tôi ngay.

[gap height=”20px”]

[button text=”+84837976989″ color=”secondary” expand=”0″]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”https://hbh.vn/chat-bubble-icon-uxbuilder-flatsome-flatelements” pos=”center”]

Liên hệ Support

Đôi khi bạn cần một chút giúp đỡ. Đừng lo lắng, chúng tôi ở đây vì bạn.

[gap height=”20px”]

[/featured_box]
[button text=”Liên hệ hỗ trợ” color=”secondary” link=”mailto:info@hbh.vn”]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″ align=”center” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

Bạn có một câu hỏi?

[divider]

[row_inner_1 h_align=”center”]

[col_inner_1 span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”11″]
  [/col_inner_1]

  [/row_inner_1]

  [/col_inner]
  [col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

  Sàn Giao Dịch Bất Động Sản HBH

  13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3
  Hồ Chí Minh

  Email: info@hbh.vn

  [/col_inner]

  [/row_inner]

  [/col]

  [/row]

  [/section]