The Sun Residence

Tên dự án: The Sun Residence.
Đơn vị phân phối: Hoà Bình House.
Vị trí: Đường Đào Tông Nguyên, Huyện Nhà Bè, HCM, Việt Nam.
Diện tích: 16.000 m2.
Quy mô: 123 nền.
Diện tích nền: 50m2 – 117,8 m2.
Pháp lý: Có sẵn sổ hồng.
Danh mục: